català | castellano | english | français | русский

Visites: (+34) 972 50 60 94
Consorci: (+34) 972 51 45 85

Baluard de Sant Jaume

El castell de Sant Ferran té com a elements defensius fonamentals els baluards. El baluard és un reducte fortificat que es projecta cap a l'exterior del cos principal d'una fortalesa, situat generalment en els cantons dels murs de cortina, com a punt fort de la defensa contra l'assalt de tropes enemigues. La seva aparició com a element defensiu assenyala l'origen de la fortificació moderna, és la base de la fortificació abaluartada a la qual pertany aquesta fortalesa.

Va néixer com a conseqüència de la introducció del canó en el combat. L'ús d'una artilleria eficaç va portar a reduir l'altura de les muralles i augmentar el seu gruix, les torres, seguint el mateix procés, van anar evolucionant fins que es van transformar en baluards. El baluard té planta pentagonal, i està format per: les cares, que són els costats que formen l'angle sortint, els flancs, costats que s'uneixen a la cortina i des dels quals es flanqueja aquesta, i la gola, cinquè banda, generalment imaginari, que dóna a la plaça.

El de Sant Jaume, situat al Nord-est, i el de Sant Narcís, al Sud-est són iguals entre si, estan comunicats amb la plaça i al seu interior s'alça un magatzem de pólvora a prova de bomba, la volta és ogival i té contraforts interiors.